clanak False

5. Mjesni odbor Kustošija - centar

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Ilica 259;
telefon: 370 29 85
e-pošta: mo_kustosija.centar@zagreb.hr

Površina: 99,54 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 3.283