clanak False

5. Mjesni odbor Prečko

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Prečko 2a;
telefon: 388 04 52
e-pošta: mo_precko@zagreb.hr

 

Površina: 235,06 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011. 13.695