clanak False

5. Mjesni odbor Resnički gaj

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Čulinečka cesta 230

e-pošta: mo_resnicki.gaj@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Donja Dubrava, Dubrava 49, 10040 Zagreb - Dubrava.

 

Površina: 369,61 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 392