clanak False

5. Mjesni odbor Vidovec

19.04.2017.

 Sjedište: Zagreb, Vidovec 31;
telefon: 298 04 00
e-pošta: mo_vidovec@zagreb.hr

 

Površina: 1039,01 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 1.161