clanak False

6. Mjesni odbor Kozjak

Sjedište: Zagreb, Bijenička cesta 97;
telefon: 234 72 22
e-pošta: mo_kozjak@zagreb.hr 

 

 

Površina: 110,28 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 3.985