clanak False

6. Mjesni odbor Kozjak

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Bijenička cesta 97;
telefon: 234 72 22

e-pošta: mo_kozjak@zagreb.hr 
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Maksimir, Petrova 116, 10 000 Zagreb. 

 

 

Površina: 110,28 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 3.985