clanak False

6. Mjesni odbor Pongračevo

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Opatijski trg 10;
telefon: 369 59 58

e-pošta: mo_pongracevo@zagreb.hr

 

Površina: 63,89 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 6.116