clanak False

6. Mjesni odbor Sopot

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Ulica Viktora Kovačića 5;
telefon: 667 09 93
e-pošta: mo_sopot@zagreb.hr

 

Površina: 44,15 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 7.428