clanak False

6. Mjesni odbor Vrbani

Sjedište: Zagreb, Rudeška cesta 148;
telefon: 387 23 90
e-pošta: mo_ vrbani@zagreb.hr

 

Površina: 88,41 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 10.093