clanak False

7. Mjesni odbor Ivanja Reka

19.04.2017.

Sjedište: Ivanja Reka, Marofska ulica 1a;
telefon: 202 42 29
e-pošta: mo_ivanja.reka@zagreb.hr

 

Površina: 336,64 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 1.800