clanak False

7. Mjesni odbor Maksimir

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Barutanski breg 5;
telefon: 242 06 69

e-pošta: mo_maksimir@zagreb.hr

 

Površina: 243,21 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 3.960