clanak False

7. Mjesni odbor Nova Ves

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Nova Ves 36;
telefon: 466 67 32

e-pošta: mo_nova.ves@zagreb.hr

 

 

Površina: 27,52 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 2.784