clanak False

7. Mjesni odbor Rudeš

Sjedište: Zagreb, Rudeška cesta 71;
telefon: 381 50 26

e-pošta: mo_rudes@zagreb.hr

 

Površina: 110,77 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 9.725