clanak False

8. Mjesni odbor Maksimirska naselja

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Maksimirsko naselje IV. br. 29;
telefon: 232 27 60
e-pošta: mo_m.naselja@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Maksimir, Petrova 116, 10 000 Zagreb. 

 

Površina: 245,83 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 8.836