clanak False

8. Mjesni odbor Maksimirska naselja

Sjedište: Zagreb, Aleja Antuna Augustinčića 12;
telefon: 232 27 60
e-pošta: mo_m.naselja@zagreb.hr

 

Površina: 245,83 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 8.836