clanak False

8. Mjesni odbor "Samoborček"

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Nova cesta 37;
telefon: 364 61 66

e-pošta: mo_samoborcek@zagreb.hr

 

Površina: 36,88 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 4.081