clanak False

8. Mjesni odbor Travno

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Ulica Božidara Magovca 63;
telefon: 667 60 85
e-pošta: mo_travno@zagreb.hr

 

Površina: 61,19 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 9.960