clanak False

8. Mjesni odbor Trnava

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Resnički put 1a;
telefon: 294 69 95
e pošta: mo_trnava@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Donja Dubrava, Dubrava 49, 10040 Zagreb - Dubrava.

 

Površina: 225,57 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 8.339