clanak False

8. sjednica Vijeća za prevenciju Grada Zagreba

16.05.2018.
U zgradi Gradske uprave Grada Zagreba održana  je 8. sjednica Vijeća za prevenciju Grada Zagreba koju je sazvao i vodio gradonačelnik i predsjednik Vijeća Milan Bandić.
 
Vijeće je razmatralo i prihvatilo prijedlog Policijske uprave zagrebačke da se ponovo tiska i građanima grada Zagreba distribuira letak Siguran dom sa savjetima o prevenciji provalnih krađa u domove  jer  se krađe češće događaju u ljetnim mjesecima.
 
Zbog nadolazeće ljetne turističke sezone Vijeće je podržalo i prijedlog da se za infocentre Turističke zajednice grada Zagreba, policijske postaje i predstavnike privatnih iznajmljivača ponovo tiska i distribuira letak Sigurni na odmoru, koji je prvenstveno namijenjen turistima radi prevencije krađa.
 
Posebna točka dnevnoga reda je bila prezentacija rezultata evaluacije programa prevencije zlouporabe opojnih droga na području grada Zagreba. Naime, Policijska uprava zagrebačka i Grad Zagreb, a preko Gradskog ureda za zdravstvo već dugi niz godina provode preventivni program  Zajedno više možemo koji se sastoji od četiri potprograma (Mogu ako hoću 1, Prevencija i alternativa, Mogu ako hoću 2 i Sajam mogućnosti te Ne, zato jer ne).
Glavni cilj ovih programa je pomoći mladima u donošenju ispravne odluke u trenutku kada dođu u doticaj sa sredstvima ovisnosti. Rezultati evaluacije programa prevencije zlouporabe opojnih droga, a koja je provedena na 1 382 ispitanika (959 učenika, 397 roditelja i 26 nastavnika) iskazuju zadovoljstvo programima prevencije (prosječna ocjena 8 na skali od 1 do 10). S obzirom na pozitivnu reakciju, Vijeće je podržalo preporuke što proizlaze iz evaluacije, a to su: nastavak provođenja preventivnih programa, nastojanje da se roditelji više uključe u programe, rad na ostvarivanju što više pozitivnih kontakata policije i djece te upoznavanju djece i roditelja s kontakt-policajcima.
 
Policijska uprava zagrebačka je članove Vijeća upoznala sa sigurnosnim pokazateljima za područje grada Zagreba u 2017., a koji su najbolji od osamostaljenja Republike Hrvatske. Gradonačelnik je ponovio da se u Zagrebu sigurnost piše velikim slovom te da  tomu doprinosi činjenica što Zagrepčani žive i  poštuju načela multinacionalnosti, multikulturalnosti i multikonfesionalnosti.

Gradske vijesti