clanak False

9. Mjesni odbor Lipnica

19.04.2017.

Sjedište: Lipnica, Lipnička cesta 36;
telefon: 6250-389

e-pošta: mo_lipnica@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Brezovica, Brezovička cesta 100, 10257 Brezovica. 
 

Površina: 353,37 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 207