clanak False

9. Mjesni odbor Mašićeva

Sjedište: Zagreb, Trg Vlaha Bukovca 3;
telefon: 232 19 81
e-pošta: mo_masiceva@zagreb.hr

 

Površina: 33,45 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 4.030