clanak False

9. Mjesni odbor Mašićeva

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Trg Vlaha Bukovca 3;
telefon: 232 19 81
e-pošta: mo_masiceva@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Maksimir, Petrova 116, 10 000 Zagreb. 

 

Površina: 33,45 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 4.030