clanak False

9. Mjesni odbor "Mimara"

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Vodnikova ulica 15;
telefon: 482 95 15
e-pošta: mo_mimara@zagreb.hr

Površina: 48,08 ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011. : 2.267