clanak False

9. Mjesni odbor "Silvije Strahimir Kranjčević"

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 4a;
telefon: 364 68 35

e-pošta: mo_s.s.kranjcevic@zagreb.hr

 

Površina: 48,64 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 6.317