clanak False

9. Mjesni odbor Staro Trnje

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Trnjanska cesta 128;
telefon: 605 01 84

e-pošta: mo_s.trnje@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Trnje, Ulica grada Vukovara 56a/III. kat, 10 000 Zagreb. 

 

Površina: 83,84 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 3.737