clanak False

9. Mjesni odbor Utrine

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Barčev trg 16;
telefon: 667 12 42
e-pošta: mo_utrine@zagreb.hr

 

Površina: 56,73 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 7.749