clanak False

Aktivnosti gradskih službi na potresom pogođenim područjima-17.2.

17.02.2021.
Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba su od potresa u prosincu 2020. do 15. veljače 2021. odradili 2108 intervencija većinom vezanih za otklanjanje posljedica potresa a uklanjali su se nesigurni dijelovi objekata i fasade. Na području Sisačko-moslavačke županije odradili su ukupno 546 intervencija. Od potresa u prosincu 2020. zagrebački su vatrogasci samo u Zagrebu uklonili 1143 dimnjaka a uklonjeno je i oko 2600 m2 fasada.

Gradsko društvo crvenog križa Zagreb je u Centru za prihvat humanitarne pomoći na Velesajmu od 1. siječnja - 16. veljače prikupilo 472 168,43 kilograma hrane i 644 795 komada higijenskih proizvoda. Na područje Sisačko -moslavačke županije se i nadalje u prosjeku šalje 3 do 4 kamiona hrane i higijenskih potrepština ovisno o potrebama na terenu.

Na dan 16. veljače 2021. odvezeno je ukupno 55 tona građevinskog otpada sa ukupno 31 lokacije te je od početka čišćenja do danas odvezeno ukupno 41.501,63 tone građevinskog otpada sa ukupno 18.685 lokacija.

Aktivnosti gradskih službi na potresom pogođenim područjima