clanak False

Aktivnosti gradskih službi na potresom pogođenim područjima-18.2.

18.02.2021.
Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba su od potresa u prosincu 2020. do 17. veljače 2021. odradili 2122 intervencije većinom vezanih za otklanjanje posljedica potresa a uklanjali su se nesigurni dijelovi objekata i fasade. Na području Sisačko-moslavačke županije odradili su ukupno 546 intervencija. Od potresa u prosincu 2020. zagrebački su vatrogasci samo u Zagrebu uklonili 1143 dimnjaka a uklonjeno je i oko 2600 m2 fasada.

Gradsko društvo crvenog križa Zagreb je u Centru za prihvat humanitarne pomoći na Velesajmu od 1. siječnja - 17. veljače prikupilo 472 789,25 kilograma hrane i 646 115 komada higijenskih proizvoda. Na područje Sisačko -moslavačke županije se i nadalje u prosjeku šalje 3 do 4 kamiona hrane i higijenskih potrepština ovisno o potrebama na terenu.

Na dan 17. veljače 2021. odvezeno je ukupno 60 tona građevinskog otpada sa ukupno 27 lokacija te je od početka čišćenja do danas odvezeno ukupno  41.561,63 tone građevinskog otpada sa ukupno 18.712 lokacija.

Aktivnosti gradskih službi na potresom pogođenim područjima