clanak False

Aktivnosti gradskih službi na potresom pogođenim područjima-8.3.

08.03.2021.
Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba su od potresa u prosincu 2020. do 8. ožujka 2021. odradili 2321 intervencija većinom vezanih za otklanjanje posljedica potresa a uklanjali su se nesigurni dijelovi objekata i fasade. Od potresa u prosincu 2020. zagrebački su vatrogasci samo u Zagrebu uklonili 1166 dimnjaka a uklonjeno je i oko 2900 m2 fasada.

Gradsko društvo crvenog križa Zagreb je u Centru za prihvat humanitarne pomoći na Velesajmu od 1. siječnja – 5. ožujka prikupilo 500 993 kilograma hrane i 670 623 komada higijenskih proizvoda. Na područje Sisačko -moslavačke županije se i nadalje u prosjeku šalje 2 do 3 kamiona hrane i higijenskih potrepština ovisno o potrebama na terenu.

Na dan 5. ožujka odvezeno je 90 tona građevinskog otpada s 32 lokacije dok je 6. ožujka odvezeno je 70,58 tona građevinskog otpada sa ukupno 43 lokacije, te je od početka čišćenja odvezeno ukupno 42.859,83 tona građevinskog otpada sa ukupno 19 278 lokacija.

Grad Zagreb i nadalje pruža stručnu  pomoć pri ispunjavanju obrazaca i sastavljanja prijave kao i kod prikupljanja dokumentacije radi ostvarivanja prava sukladno Zakonu o obnovi Grada Zagreba. Zaključno s danom 5. ožujka 1604 građana je zatražilo pomoć pri ispunjavanju i prikupljanju dokumentacije.

Aktivnosti gradskih službi na potresom pogođenim područjima