clanak False

Aktivnosti gradskih službi na potresom pogođenim područjima-12.3.

12.03.2021.
Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba i dobtrovoljnih vatrogasnih društava su od potresa u prosincu u Zagrebu imali 2368 intervencija, većinom vezanih za otklanjanje posljedica potresa, a uklanjali su se i nesigurni dijelovi objekata i fasade. U Zagrebu su uklonjena 1166 dimnjaka koji su prijetili padom, a uklonjeno je i preko 2900 m2 fasada. Na području Sisačko-moslavačke županije vozila odrađeno je 546 intervencija.

Gradsko društvo crvenog križa Zagreb je u Centru za prihvat humanitarne pomoći na Velesajmu od 1. siječnja – 11. ožujka prikupilo 508 625 kilograma hrane i 670 623 komada higijenskih proizvoda. Na područje Sisačko -moslavačke županije se i nadalje u prosjeku šalje 3 do 4 kamiona hrane i higijenskih potrepština dnevno ovisno o potrebama na terenu.

Na dan 11. ožujka odvezeno je 50  tona građevinskog otpada s 37 lokacija, te je od početka čišćenja odvezeno ukupno 43 231,71tona građevinskog otpada sa ukupno 19 398 lokacija.

Grad Zagreb i nadalje pruža stručnu  pomoć pri ispunjavanju obrazaca i sastavljanja prijave kao i kod prikupljanja dokumentacije radi ostvarivanja prava sukladno Zakonu o obnovi Grada Zagreba. Zaključno s danom 11. ožujka 1686 građana je zatražilo pomoć pri ispunjavanju i prikupljanju dokumentacije.

Aktivnosti gradskih službi na potresom pogođenim područjima