clanak False

Aktivnosti gradskih službi na potresom pogođenim područjima-19.3.

19.03.2021.
Na dan 18. ožujka odvezeno je 90  tona građevinskog otpada sa 36 lokacija, te je od početka čišćenja odvezeno ukupno 43.570,87 tona građevinskog otpada sa ukupno 19.539 lokacija.

Grad Zagreb i nadalje pruža stručnu  pomoć pri ispunjavanju obrazaca i sastavljanja prijave kao i kod prikupljanja dokumentacije radi ostvarivanja prava sukladno Zakonu o obnovi Grada Zagreba. Zaključno s danom 18. ožujka 1773 građana je zatražilo pomoć pri ispunjavanju i prikupljanju dokumentacije.

Aktivnosti gradskih službi na potresom pogođenim područjima