clanak False

Aktivnosti predviđene Planom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Zagreba, za razdoblje 2018-2021.

17.07.2019.

Sastanak Radne skupine


U srijedu, 17. srpnja, u Gradskoj upravi Grada Zagreba održan je sastanak s edukacijskom internom radionicom Radne skupine „Stavi pravu stvar na pravo mjesto“ s posebnim osvrtom na načine provedbe zacrtanih aktivnosti prema ciljanim skupinama.
Na sastanku se raspravljalo o daljnjim aktivnostima po skupinama i vrstama aktivnosti koje je nužno provoditi na području Grada Zagreba s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, povećanje odvojenog prikupljanja otpada i ponovne uporabe predmeta. S obzirom da Grad Zagreb provodi odgovarajuću organizaciju sustavnih mjera koje su vezane za provođenje izobrazno-informativnih aktivnost o važnosti uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba, glavni ciljevi sastanka bili su:

1. Izvještaj o statusu provedbe predmeta javne nabave u sklopu projekta
2. Izvještaj o statusu objavljenih i neobjavljenih natječaja:
 
  1. Razmjenom informacija održana je edukacija za sudionike sastanka što uključuje predstavnike Čistoće, Uprave Zagrebačkog Holdinga, ViO, GU za gospodarstvo, energetiku i okoliš, GU za Europske projekte i fondove, GU za obrazovanje, Ureda gradonačelnika i GU za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Edukacija je kontinuirani proces te se svaka prilika koristi za educiranje i informiranje zaposlenika.