lista bez dat + 138734

A.S.A.P. - A Systemic Approach for Perpetrators

PROGRAM: REC Program (Program za prava, jednakost i građanstvo 2014.-2020.)

CILJ projekta je definiranje i implementacija modela koji ima za cilj integraciju metoda intervencije primjenjene na žrtve rodno uvjetovanog nasilja (žene i djecu) i na muškarce počinitelje kako bi se potaknula učinkovita mreža prevencije i suprotstavljenosti.

Projekti u provedbi