clanak False

Bečki kolege impresionirani radom zagrebačkog Kontrolnog ureda

Konferencija za novinare u Gradskom kontrolnom uredu

U nazočnosti gradonačelnika Milana Bandića, pročelnik Kontrolnog ureda Mirko Herak održao je konferenciju za novinare i predstavio rad Ureda koji je operativno s radom krenuo početkom 2006.

14.05.2008.

U nazočnosti gradonačelnika Milana Bandića, pročelnik Kontrolnog ureda Mirko Herak održao je konferenciju za novinare i predstavio rad Ureda koji je operativno s radom krenuo početkom 2006. Do danas je obavljeno 20 revizija, a kako se čulo, tri su revizije upravo u tijeku. Među ostalim, Ured je obavio i više od 100 ad hoc kontrola.

O kvaliteti i stručnosti rada gradskih revizora svjedoči podatak da je za jednog od redovitih sastanaka vodstvo Kontrolnog ureda Grada Beča istaknulo da je impresionirano onime što su njihovi zagrebački kolege u iznimno kratkom roku učinile u smislu organizacije unutarnjih kontrola i načina rada.

Podsjetimo, sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna Ured se bavio isključivo unutarnjom revizijom po metodologiji propisanoj od strane Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija, temeljem koje je izravno odgovoran gradonačelniku. U isto vrijeme osnovani su odjeli ili službe za unutarnju reviziju u svim tijelima državne uprave koje i danas funkcioniraju.

Kako se moglo čuti na presici, početkom 2007. godine stupio je na snagu Zakon o sustavu unutarnje financijs ke kontrole u javnom sektoru prema kojem je Ured reorganiziran na način da su osnovani Sektor za unutarnju reviziju, Sektor za vanjsku kontrolu i Odjel za koordinaciju FMC-a. Organizaciju i promjenu djelokruga rada usvojila je Skupština koja je prihvatila i Strategiju neovisnog razvoja unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru (PIFC) u Republici Hrvatskoj za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno čemu je Ured nastavio rad. Tako su se stekli uvjeti da Gradski kontrolni ured može kontrolirati ukupna proračunska sredstava kako u gradskim upravnim tijelima tako i u Holdingu.

Kao i sve službe i odjeli u državnim tijelima i tijelima lokalne uprave, Gradski kontrolni ured podnosi izvješća gradonačelniku i nakon njegove suglasnosti Državnom uredu za reviziju i Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija. Pritom je pročelnik Herak istaknuo izuzetno dobru suradnju s Policijskom upravom zagrebačkom, Odjelom za gospodarski kriminalitet, te naglasio potrebu uspostavljanja matičnog skupštinskog odbora što je u nekoliko navrata inicirao i gradonačelnik Milan Bandić koji je na presici najavio da će se oformiti služba koja će objedinjavati javnu nabavu Grada i Holdinga.


Gradske vijesti - 2008.