clanak False

Centar za socijalnu skrb

19.04.2017.

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22 i 119/22) centar za socijalnu skrb je javna ustanova koju osniva Republika Hrvatska rješenjem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi. 
Osniva se za područje jedne ili više općina ili gradova na području iste županije, odnosno Grada Zagreba te može imati jednu ili više podružnica.

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti:
- rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonom,
- provodi ovrhu svojih rješenja,
- vodi propisane očevidnike,
- izdaje uvjerenja i druge potvrde,
- daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu,
- sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojima pravima i interesima,
- obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima.

Centar za socijalnu skrb Zagreb djeluje na adresi Kumičićeva 5 (01/4550-220) te ima 11 podružnica:

 

R.br.
PODRUŽNICA
ADRESA
KONTAKT
1.
DONJI GRAD
Haulikova 6/II
01/4577-211
2.
ČRNOMEREC
Ilica 259
01/3750-010
3.
DUBRAVA
Avenija Dubrava 47
01/2988-501
4.
MAKSIMIR
Maksimirska 51/I
01/2332-792
5.
GORNJI GRAD-MEDVEŠČAK
Trg hrvatskih velikana 2
01/4810-475
6.
NOVI ZAGREB
Avenija Dubrovnik 12
01/6522-937
7.
PEŠĆENICA
Zapoljska 1
01/6100-220
8.
SESVETE
Trg Dragutina Domjanića 6
01/2002-068
9.
SUSEDGRAD
Aleja Bologne 2
01/3454-039
10.
TREŠNJEVKA
Vitezićeva 57
01/3639-733
11.
TRNJE
Cvijete Zuzorić 53/I
01/6112-284