clanak False

Centri za kulturu i narodna sveučilišta

19.04.2017.

CENTAR ZA KULTURU I FILM "AUGUST CESAREC"

NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA

KULTURNO - INFORMATIVNI CENTAR

CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA

CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR
E-mail: cki-m@cki-m.com

CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB

KULTURNI CENTAR TRAVNO
Božidara Magovca 17
kuc@kuctravno.hr
01/66-01-626
Istaknuti projekt:
Međunarodni festivala kazališta lutaka PIF (Pupteatra Internacia Festivalo)

POSUDIONICA I RADIONICA NARODNIH NOŠNJI
Ulica baruna Trenka 1
pnnz@zg.t-com.hr
01/4819-269
Radno vrijeme: 8.00 – 16.00
Voditelj: Josip Forjan
Osnovna djelatnost:
1.iznajmljivanje narodnih nošnji i folklornih kostima
2.izrada narodnih nošnji i folklornih kostima
3.restauracija oštećenih narodnih nošnji
4.odgojno-obrazovni programi o mogućnostima primjene narodnih nošnji na folklornoj sceni
5.izložbe, multimedijski projekti, revije, stručne publikacije, te različiti kulturološki projekti o narodnim nošnjama kao dijelu hrvatske tradicijske kulturne baštine.

KULTURNI CENTAR PEŠĆENICA

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

CENTAR MLADIH RIBNJAK

NARODNO SVEUČILIŠTE SESVETE

CENTAR ZA KULTURU SUSEDGRAD

CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA

CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE "ZAGREB"