clanak False

Civilno društvo

19.04.2017.
Ustav RH jamči pravo na slobodno udruživanje građana radi zaštite svojih probitaka ili zauzimanja za socijalna, gospodarska, politička, nacionalna, kulturna ili druga uvjerenja i ciljeve. Uključivanje građana u sva područja društvenog djelovanja i ostvarivanje slobode udruživanja pridonosi razvoju sudioničke demokracije te potiče građanstvo na aktivno sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice i volonterstva. Pravni okvir za osnivanje udruge je Zakon o udrugama (Narodne novine 74/14), a temeljni nacionalni strateški dokument je Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine.
Grad dodjeljuje financijske potpore programima i projektima ovih organizacija za različita područja djelovanja koji su od zajedničkog interesa te kao partner često sudjeluje u njihovom provođenju. Dodjelom gradskih prostora na korištenje osvim organizacijama, daje se dodatni poticaj razvoju i djelovanju civilnoga društva. Grad Zagreb je prepoznao organizacije civilnog društva, ponajviše udruge, kao značajne aktere u razvoju gradskih politika, koje najjasnije mogu izraziti potrebe, zahtjeve i očekivanja društvene grupe čije interese zastupaju.