clanak False

CUPOVZ

19.04.2017.

DSC02955.JPG

Projekt CUPOVZ predstavlja jedan od najvećih ekoloških zahvata u Europi, kojim se rješava problem zagađenja i ugroženosti podzemnih voda, odnosno očuvanje postojećih i potencijalnih vodocrpilišta u gradu Zagrebu te na području toka rijeke Save nizvodno od Zagreba. 

Ugovor o koncesiji za Projekt CUPOVZ potpisan je u prosincu 2000. između Grada Zagreba i Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. 

Koncesija obuhvaća cjelokupno projektiranje, izgradnju Uređaja i pripadajućih infrastrukturnih objekata, financiranje projekta i upravljanje Uređajem do 2028., kada će biti predan Gradu Zagrebu na upravljanje (BOT model koncesije). 

 

 

 

Projekt je podijeljen prema određenim graditeljskim specifičnostima i razlikama, a čine ga: 

1. Objekti centralnog uređaja (mehaničko i biološko pročišćavanje i obrada mulja) – veličine izgradnje 1.2 mil. ES (ekvivalent stanovnika), u konačnoj fazi izgradnje 1.5 mil. ES,
2. Objekti uprave, pogona i servisi,
3. Glavni dovodni cjevovod otpadnih voda iz Novog Zagreba na CUPOVZ u duljini od 10 km i crpna stanica Mičevac,
4. Zatvaranje i dogradnja Glavnog odvodnog kanala (GOK-a) u duljini 5,5 km,
5. Domovinski most (prometno-instalacijski objekt),
6. Izgradnja Čulinečke ceste od Slavonske avenije do Radničke ceste.
Do sada je realizirano oko 98% investicije. 

Vrijednost investicije iznosi oko 304 mil eura. 

Završena je izgradnja sljedećih objekata:
- Objekti uprave i pogona;
- Objekti za mehaničko pročišćavanje i
- Objekti za biološko pročišćavanje otpadnih voda i obradu mulja; 

Biološko pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućom obradom nastalog mulja u tehničko-tehnološkom pogledu predstavlja drugi stupanj pročišćavanja otpadnih voda koji se veže na mehaničku fazu pročišćavanja. Biološka faza pročišćavanja otpadnih voda projektirana je, građena i postupno je puštana u pogon kroz četiri etape s jednakim modulima izgradnje. Kapacitet izgrađenog uređaja je 1.2 milijuna ES (ekvivalent stanovnika). 

- Domovinski most;
Domovinski most preko rijeke Save, uz prometnu, ima i infrastrukturnu funkciju - služi za prevođenje cjevovoda kanalizacijskog kolektora iz Novog Zagreba na lijevu obalu rijeke Save do Centralnog uređaja za pročišćavanja otpadnih voda, te za prevođenje vodoopskrbnih, plinskih i električnih vodova s jedne na drugu obalu rijeke. Ukupna duljina mosta iznosi 879 m, a širina 34 m. 

- Glavni odvodni kanal (GOK) - radovi obuhvaćeni Ugovorom o koncesiji;
GOK je najveća građevina kanalizacijskog sustava grada Zagreba. U novom rješenju GOK bitno mijenja svoj osnovni oblik, veličinu i način prihvaćanja i odvođenja otpadnih voda i kao takav predstavlja kompletno novi “funkcionalni sustav” objekata i kolektora. 

- Glavni dovodni cjevovod otpadnih voda iz Novog Zagreba (GDCNZ) i 

Crpna stanica Mičevac; 

GDCNZ osigurava odvodnju otpadnih voda pomoću 4 km dugog retencijskog kanala do crpne stanice Mičevec i 6 km dugačkog tlačnog cjevovoda od crpne stanice do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
- Čulinečka cesta - produžena, od Slavonske avenije na sjeveru do Radničke ceste, odnosno Domovinskog mosta na jugu. Ukupna duljina Čulinečke ceste iznosi 3867 m. 

Završeni su radovi prve dionice, od Slavonske avenije do mosta preko GOK-a, i kolektor Čulinečka cesta te radovi druge dionice, od mosta preko GOK-a do Uređaja. 

Nastavak radova na izgradnji Čulinečke ceste – dionice od Uređaja do Radničke ceste pretpostavlja rješavanje složenih imovinsko pravnih odnosa. S ciljem konačnog završetka izgradnje Čulinečke ceste, odnosno njezine treće dionice, pristupilo se izmjeni trase kako bi se zaobišlo naselje od 20-ak objekata koji su bili predviđeni za rušenje. Za okončanje radova na izmjenjenoj trasi Čulinečke ceste potrebno je riješiti preostale imovinsko–pravne odnose. 

- Sukladno novim propisima, a u cilju zaštite Crnog mora, do 31. prosinca 2018. potrebno je osigurati viši (treći) stupanj pročišćavanja otpadnih voda. Projekt je kandidiran za financiranje iz strukturnih fondova Europske unije. 

Galerija slika