clanak False

Dan Urbane aglomeracije Zagreb

19.06.2018.
U nazočnosti predstavnika Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, gradova i općina županija, predstavnika upravnih tijela Grada Zagreba te članova Partnerskog vijeća i Radne skupine u zagrebačkoj Gradskoj skupštini obilježen je Dan Urbane aglomeracije Zagreb. Stratešku razinu provedbe Strategije Urbane aglomeracije Zagreb, koja uključuje praćenje, nadzor i ocjenu napretka njezine provedbe, uključujući i ažuriranje Akcijskog plana te provedbu komunikacijske strategije, provodi Grad Zagreb – Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada.
 
Prošle su gotovo tri godine od kada sam na sastanak pozvao predstavnike svih gradova i općina, potencijalnih kandidata za ulaz u obuhvat Urbane aglomeracije Zagreb. U međuvremenu se vrijedno radilo na kreiranju strategije i definiranju projekata, a prije šest mjeseci smo usvojili Strategiju. Današnji susret smo organizirali kako bi što bolje usmjerili naše snage prema realizaciji ciljeva koje smo usuglasili, naglasio je gradonačelnik Bandić, napomenuvši da je Zagreb sa svoje dvije susjedne županije, Zagrebačkom i Krapinsko-zagorskom, kao nerazdvojna cjelina, povezana povijesno, a danas naročito intenzivnim dnevnim cirkulacijama ljudi proizvoda i informacija te stoga postoji potreba razvoja zajedničke infrastrukture i usuglašenih planova.
 
Gradonačelnik je, također, dodao da Zagrebačka aglomeracija obuhvaća područje tri županije i ukupno 30 jedinica lokalne samouprave gdje živi preko milijun stanovnika ili ¼ stanovnika Hrvatske.
 
Važno je reći da nam Strategija omogućuje i korištenje sredstava ITU mehanizma. Radi se o gotovo milijardu kuna europskih sredstava alociranih Urbanoj aglomeraciji Zagreb za projekte iz područja poduzetništva, zapošljavanja, prometne infrastrukture, energetske učinkovitosti, obrazovanja. Sve smo to postigli zahvaljujući partnerskom pristupu i zajedničkim naporima svih gradova i općina, a sada nas čeka priprema i realizacija projekata i napori da što bolje iskoristimo ITU sredstva.
 
Gradonačelnik Bandić posebno je istaknuo da Strategija daje osnovne smjernice razvoja Urbane aglomeracije Zagreb uvažavajući specifičnosti i prepoznatljiv identitet svih uključenih lokalnih zajednica i sagledava ovaj prostor kao jedinstvenu cjelinu koja nadilazi administrativne granice i pojedinačne interese. Također je dodao da će se provedbom Strategije i jačanjem urbano-ruralnih veza učinkovitije rasporediti i održivije koristiti resursi i realizirati projekti koji će podići kvalitetu života građana.
 
Ovaj zajednički dokument obvezuje nas na još bolju i efikasniju buduću suradnju na realizaciji, kako strateških projekata koje smo zajednički odredili, tako i najmanjih projekata pojedinih gradova i općina koji će najviše pridonijeti lokalnom razvoju, a u ukupnom efektu i razvoju Urbane aglomeracije Zagreb u cjelini, rekao je gradonačelnik i upozorio da je preostala još godina i pol do kraja ovog financijskog razdoblja Europske unije od 2014. do 2020. te da svi zajedno trebamo uložiti maksimalne napore kako bi iskoristili što više sredstava koja su na raspolaganju i time pružiti primjer dobre prakse na korist naših građana.
 
Pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada Sanja Jerković, između ostalog je napomenula da se Strategijom razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. želi ostvariti skladno razvijen metropolitanski prostor zajedničkih inovativnih koncepata koji bi se ostvarivao sinergijskim djelovanjem u tri strateška cilja: 1. Unaprijediti kvalitetu življenja, javnu i društvenu infrastrukturu i ljudske potencijale, 2. Razvijati konkretno i održivo gospodarstvo i 3. Unaprijediti upravljanje okolišem, prirodom i prostorom.

Gradske vijesti