clanak False

Dodjela automobila HRVI I. skupine

11.01.2022.
HRVI I. skupine s oštećenjem organizma od 100% ima pravo na dodjelu osobnog automobila sa ili bez prilagodbe, odnosno pravo na novčanu protuvrijednost prilagođenog automobila,  kojeg im u vlasništvo dodjeljuje Ministarstvo hrvatskih branitelja u sedmoj godini od godine određene u rješenju o prethodnom priznavanju prava na prilagođeni osobni automobil, u razdoblju koje za svaku godinu određuje ministar hrvatskih branitelja, prema Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na prilagođen osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata (Narodne novine 21/18).

Obrazac zahtjeva dostavlja Ministarstvo hrvatskih branitelja hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata I. skupine putem nadležnog  prvostupanjskog tijela.
 
 
Zahtjev za dodjelu osobnog automobila HRVI I. skupine