clanak False

Dorada vizuala

17.12.2019.
U zgradi Gradske uprave, 17. prosinca, održan je sastanak Projektnog tima za koordinaciju aktivnosti na provedbi Plana izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Zagreba.
Uz članove projektnog tima, sastanku su prisustvovali predstavnici Zagrebačkog Holdinga te tvrtki Kerschoffset i Deloite.

U skladu s Ugovorom, tvrtka Kerschoffset predstavila je tri prijedloga vizualnog rješenja za svaku stavku koji će, na temelju uputa Radne skupine, biti dorađeni prema potrebama planiranih aktivnosti. Radi kvalitetnije prilagodbe, Naručitelj će Izvršitelju dostaviti dodatna vizualna obilježja koja se koriste u svrhu promocije grada.