clanak False

Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine

30.08.2023.
Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine
Dozvolom za promjenu namjene i uporabu građevine odobrava se promjena namjene postojeće građevine odnosno njezine samostalne uporabne cjeline ili promjena drugog lokacijskog uvjeta osim promjene oblika i veličine građevne čestice odnosno obuhvata zahvata u prostoru,  u čiju svrhu nije potrebno izvođenje građevinskih radova za koje je potrebna građevinska dozvola.
Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine donosi se po zahtjevu vlasnika postojeće građevine odnosno njezine samostalne uporabne cjeline.

Stranke u postupku izdavanja dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine su podnositelj zahtjeva te vlasnik i  nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini za koju se dozvola izdaje.