clanak False

16. Mjesni odbor Goranec

19.04.2017.

Sjedište: Goranec, Kamenščica 4;
telefon:

e-pošta: mo_goranec@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.

 

Površina: 314,83 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 429