clanak False

2017-2649 Proširenje sustava za automatsku naplatu prijevoza za prodaju karata putem mobilnih aplikacija

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  - Proširenje sustava za automatsku naplatu prijevoza za prodaju karata putem mobilnih aplikacija, evidencijski broj nabave: 2017-2649

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelje Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Proširenje sustava za automatsku naplatu prijevoza za prodaju karata putem mobilnih aplikacija, evidencijski broj nabave: 2017-2649. 
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javnanabava.savjetovanje@zagreb.hr
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.30.06.2017.
Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt  Dokumentacije o nabavi - Proširenje sustava za automatsku naplatu prijevoza za prodaju karata putem mobilnih aplikacija, evidencijski broj nabave: 2017-2649


Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelje Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb vezano za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave u naslovu, objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi.

Izvješće je dostupno ovdje.
 
 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima