clanak False

2017-2737 Pribor i sredstva za pranje, čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima -  Pribor i sredstva za pranje, čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu, evidencijski broj nabave: 2017-2737

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelja Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, Vodoopskrba i Odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1, Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 1, GSKG d.o.o., Zagreb, Savska cesta 1 i AGM d.o.o. Zagreb, Mihanovićeva 28 priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Pribor i sredstva za pranje, čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu, evidencijski broj nabave: 2017-2737. 

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Grada Zagreba dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javnanabava.savjetovanje@zagreb.hr
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.


08.08.2017.

Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt  Dokumentacije o nabavi – Pribor i sredstva za pranje, čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu, evidencijski broj nabave: 2017-2737

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, Vodoopskrba i Odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1, Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 1, GSKG d.o.o., Zagreb, Savska cesta 1 i AGM d.o.o. Zagreb, Mihanovićeva 28, vezano za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave u naslovu, objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi.

Izvješće je dostupno ovdje.
 
 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima