clanak False

2017-390 Rezervni dijelovi i servis za vozila marke MERCEDES - teretni program

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  - Rezervni dijelovi i servis za vozila marke MERCEDES - teretni program, evidencijski broj nabave: 2017-390

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelje Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb i Vodoopsrkba i Odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Rezervni dijelovi i servis za vozila marke MERCEDES - teretni program, evidencijski broj nabave: 2017-390. 
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javnanabava.savjetovanje@zagreb.hr
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.
 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima