clanak False

2017-400 Ručni alati za poljoprivredu i hortikulturu

17.07.2017.

Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt  Dokumentacije o nabavi - Ručni alati za poljoprivredu i hortikulturu, evidencijski broj nabave: 2017-400
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelja Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, vezano za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave u naslovu, objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi.

Izvješće je dostupno ovdje.

 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima