clanak False

3. Mjesni odbor Gupčeva zvijezda

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Ksaver 203;
telefon: 467 72 06

e-pošta: mo_g.zvijezda@zagreb.hr

 

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Gornji grad - Medveščak, Draškovićeva 15, 10 000 Zagreb. 

 

Površina: 230,79 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 2.407