clanak False

4. Mjesni odbor Havidići

19.04.2017.

Sjedište: Havidić Selo, Kuti 1
 

e-pošta: mo_havidici@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Brezovica, Brezovička cesta 100, 10257 Brezovica.

 

Površina: 195,04 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 53