clanak False

547-2017-EVV Opskrba toplinskom energijom

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  - Opskrba toplinskom energijom, evidencijski broj nabave: 547-2017-EVV

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Opskrba toplinskom energijom, evidencijski broj nabave: 547-2017-EVV.
 
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Grada Zagreba dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javnanabava.savjetovanje@zagreb.hr
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.


09.08.2017.

Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi - Opskrba toplinskom energijom, evidencijski broj nabave: 547-2017-EVV

Grad Zagreb, vezano za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Opskrba toplinskom energijom, evidencijski broj nabave: 547-2017-EVV objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi.

Izvješće je dostupno ovdje.


 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima