clanak False

7. sjednica Vijeća za prevenciju Grada Zagreba

07.02.2018.
U prostorima Gradske uprave danas, 7. veljače, održana je 7. sjednica Vijeća za prevenciju Grada Zagreba koju je sazvao i vodio gradonačelnik i predsjednik Vijeća Milan Bandić.
Vijeće je razmatralo i prihvatilo Izvješće Radne skupine za sigurnost cestovnog prometa za 2017. godinu.

Predsjednica Povjerenstva Grada Zagreba za organizaciju istraživanja o percepciji sigurnosti građana te suradnji građana i Gradske uprave na području urbane sigurnosti izv. prof. dr. sc. Valentina Kranželić upoznala je članove Vijeća s rezultatima istraživanja o percepciji i osjećaju (ne)sigurnosti u Zagrebu, zadovoljstvu kvalitetom života u gradu, odnosno četvrti, te osjećaju odgovornosti i spremnosti da aktivno sudjeluju u stvaranju osjećaja sigurnosti i podizanju kvalitete života. Istraživanje je provedeno na uzorku od 3 400 punoljetnih građana u dobi od 18 do 65 godina, po 200 iz svake od 17 gradskih četvrti.

Rezultati istraživanja pokazuju:

- 94,1% građana se osjeća sigurno danju u svojoj četvrti,
- 95,3% građana se osjeća općenito sigurno u Zagrebu,
- 91% građana navodi da u njihovoj četvrti ne postoji dio u koji noću ne bi išli sami,
- 67,9% građana smatra da su igrališta i parkovi sigurni danju,  a
- 53,7% smatra da su dobro održavani,
- 33,5% građana javni prijevoz noću smatra nesigurnim,
- 22,1% građana se osjeća nesigurno noću u svojoj četvrti te
- 27,8% građana ne smatra parkove i igrališta sigurnima noću.

Vijeće je zaključilo da će se osnovati radna skupina koja će na temelju rezultata istraživanja, a u skladu sa Strategijom urbane sigurnosti Grada Zagreba, izraditi Akcijski plan ostvarivanja urbane sigurnosti Grada Zagreba za period  2018. – 2020.

Vijeće je upoznato i s radom novoosnovane Radne skupine za provedbu edukacije djece i mladih u prometu s područja grada Zagreba.
 

Gradske vijesti