clanak False

Centar za pružanje usluga u zajednici "Savjetovalište Luka Ritz"

19.04.2017.
Centar “Luka Ritz” je ustanova socijalne skrbi kojoj je osnivač Grad Zagreb, a s radom započinje 2017. godine. Nastao je iz potrebe za sustavnom, sveobuhvatnom skrbi o djeci i mladima u riziku i djeci s razvijenim problemima u ponašanju.
U svom djelovanju povezuju se i surađuju sa svima koji su na bilo koji način uključeni u proces odgoja i obrazovanja djece i mladih, s ciljem prevladavanja poteškoća te omogućavanja razvoja odgovornih pojedinaca prema sebi, obitelji te društvu u cjelini.

plakat

http://www.centar-lukaritz.hr/