clanak False

Gradski propisi o mjesnoj samoupravi

19.04.2017.

 

  • Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18)
  • Odluka o granicama područja i sjedištima gradskih četvrti (7/09 i 5/17)
  • Odluka o osnivanju mjesnih odbora (7/09, 12/10, 4/13 i 5/17)
  • Odluka o financiranju mjesne samouprave (21/16 , 23/16 i 20/18)
  • Odluka o izborima članova vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora (4/13, 5/17, 7/17 i 2/19)
  • Odluka o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora (8/09 , 11/14 i 7/17)
  • Zaključak o prostorima mjesne samouprave (8/17, 1/18, 3/19, 13/19 , 14/19 i 18/19)